Generalforsamling

Generalforsamling

Afholdes hvert år i starten af året

I løbet af foråret afholdes der generalforsamling i foreningen. Her har andelshaverne mulighed for at vedtage ændringer i vedtægterne, vælge bestyrelse og planlægge større renoveringer og andre tiltag. Det er også her, at regnskabet for det foregående år bliver gennemgået, og samtidig bliver budgettet for det nuværende år fremlagt.


Generalforsamlingen er den højeste myndighed i en andelsboligforening. Det er her at andelshaverne kan tage stilling til de spørgsmål, der har betydning for andelsboligforeningen.


Alle andelshavere i foreningen kan stille forslag på generalforsamlingen. Det kan fx dreje sig om tilladelse til husdyr, ny husorden, arbejdsdage eller etablering af et udvalg, der skal arbejde hen mod et specifikt mål.


Ekstraordinær generalforsamling

Hvis der skal ske et større byggeri eller renovering, hvor bestyrelsen har behov for at der kan blive taget en hurtig beslutning, kan bestyrelsen vælge at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Dette sker dog kun, hvis beslutningen ikke kan vente til den ordinære generalforsamling.KONTAKT OS

Har du spørgsmål til foreningen eller ønsker du at vide mere om vores andelsboliger, så kontakt os.


Find kontaktoplysningerne her >>